Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers. U kunt ook vragen stellen aan de medewerkers van het consultatiebureau tijdens uw bezoek.

Onderzoekers
 Eline pasfoto
 
Mw. Eline Vlasblom
Mw. drs. Angela van Noort Mw. drs. Maaike Beltman
TNO Erasmus MC TNO
Afd. Child Health Afd. Maatsch. gezondheidszorg Afd. Child Health
Postbus 2215 Postbus 2040 Postbus 2215
2301 CE LEIDEN 3000 CA ROTTERDAM 2301 CE LEIDEN
Tel 088-8666091 Tel 010-7043502 Tel 088-8666151
E-mail
eline.vlasblom@tno.nl
E-mail a.vannoort-vanopijnen@erasmusmc.nl E-mail
maaike.beltman@tno.nl

426_1_TNO_ifl_zwart

Onafhankelijk arts
U kunt ook contact opnemen met een arts die niet zelf betrokken is bij het onderzoek, namelijk met mw dr. A. van der Heide, arts bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC - Universitair Medisch Centrum Rotterdam
tel. 010-7043719.