Het onderzoek

BeeBOFT onderzoek
Uw consultatiebureau doet mee aan het BeeBOFT onderzoek. Door dit onderzoek wordt nog duidelijker op welke manier 0-4 jarige kinderen gezond kunnen opgroeien. Jonge kinderen moeten namelijk veel bewegen, goed eten, voldoende slapen en lekker kunnen spelen. Ouders willen namelijk het beste voor hun kind!

Er worden 3 manieren waarop voorlichting wordt gegeven op het consultatiebureau met elkaar vergeleken. De kennis uit het onderzoek zal gebruikt worden om de gezondheid van alle kinderen in Nederland te bevorderen en de jeugdgezondheidszorg te verbeteren. In dit onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop ouders het liefst adviezen krijgen van medewerkers van het consultatiebureau.
Maar gezond opgroeien van de kinderen staat natuurlijk centraal.

Het BeeBOFTonderzoek wordt uitgevoerd door verschillende Jeugdgezondheidszorg instellingen in het hele land. Dit doen ze samen met TNO, het Erasmus MC en de Universiteit Twente.

Toestemming
De wetgeving op het gebied van wetenschappelijk onderzoek schrijft voor dat iedereen die mee doet aan onderzoek officieel toestemming moet geven voor deelname.

Tijdens het eerste bezoek van uw jeugdverpleegkundige bij u thuis, heeft u in een envelop een brief en folder gekregen. Als u na het lezen hiervan mee wil doen aan het onderzoek, wat wij hopen, vragen wij u het toestemmingsformulier in te vullen. Dit kan door één van de ouder(s)/verzorger(s) worden ingevuld. U kunt zelf beslissen door wie. Daarnaast vragen wij u de korte vragenlijst in te vullen. Het toestemmingsformulier en de vragenlijst kunt u tijdens uw eerste afspraak op het consultatiebureau inleveren.

Als u besluit niet deel te nemen aan het onderzoek vragen wij u toch de vragenlijst anoniem in te vullen en deze op het consultatiebureau in te leveren. U hoeft dan het toestemmingsformulier niet in te vullen en te ondertekenen.

Wij hopen natuurlijk dat u meedoet aan dit belangrijke onderzoek!


Terug naar het begin

Deelname
Wat betekent het voor u als u mee doet aan het BeeBOFT onderzoek? Wij vragen u een aantal keer een vragenlijst in te vullen over uw kind. Dit zal verspreid plaatsvinden totdat uw kind 3 jaar oud is. De vragenlijsten gaan over de gezondheid en groei van uw kind. Wij vragen naar uw ervaring en mening over opvoeding, voedings-, beweeg- en slaapgewoonten van uw kind.

Als u wilt, kunt u de vragenlijsten via de (beveiligde) website invullen. Als u geen computer of internet heeft, krijgt u de vragenlijst gewoon via de post thuisgestuurd.
Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven hoe u de vragenlijsten wilt invullen.
Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 20 minuten. Daarnaast worden tijdens uw bezoek aan het consultatiebureau gegevens zoals gewicht, lengte en buikomtrek van uw kind geregistreerd voor dit onderzoek.

Voor dit onderzoek worden de ouder(s)/verzorger(s) van ongeveer 3.000 baby´s uitgenodigd.

Uw consultatiebureau is één van de jeugdgezondheidszorginstellingen die meewerkt aan dit landelijke onderzoek.

De deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt of kunt deelnemen, zal dat geen enkel gevolg hebben voor de begeleiding van u/uw kind door het consultatie-bureau. Uiteraard mag u op elk moment uit het onderzoek stappen zonder opgave van reden.

Terug naar het begin

Uitvoering
Er doen ongeveer 45 consultatiebureaus uit het hele land mee. De onderzoekers hebben de deelnemende consultatiebureaus verdeeld in 3 groepen. Dit werd door loting (toeval) bepaald.

  • Er zijn 15 consultatiebureaus die de voorlichting geven zoals die landelijk is vastgesteld. Dit staat beschreven in het basistakenpakket voor consultatie-bureaus. Dat betekent dat mondelinge voorlichting wordt gegeven door de verpleegkundigen en artsen over opvoeding, voeding en beweeggewoonten van jonge kinderen.


  • Bij 15 andere consultatiebureaus wordt naast de gebruikelijke voorlichting een aantal onderwerpen extra besproken. De artsen en de verpleegkundigen hebben een cursus gevolgd over het geven van opvoedingsondersteuning en adviezen over voeding, beweeg- en slaapgewoonten.


  • Bij de laatste groep van 15 deelnemende consultatiebureaus wordt ook de gebruikelijke voorlichting gegeven. Voorafgaand aan het bezoek op het consultatiebureau van 18 en 24 maanden wordt aan u gevraagd een vragenlijst
    in te vullen. Met de antwoorden wordt een persoonlijk ´Advies-op-Maat´ gemaakt. Dit wordt tijdens de afspraken op het bureau met u besproken.

Terug naar het begin

Vertrouwelijkheid en anonimiteit
Met de gegevens van u en uw kind zal vertrouwelijk en zorgvuldig worden omgegaan. Alleen bevoegde personen zullen deze gegevens kunnen inzien. De persoonsgegevens die worden verzameld, zullen vervangen worden door een codenummer.
Voor de rapportage van de resultaten wordt geen gebruik gemaakt van de directe persoonsgegevens, maar van dit codenummer. Alleen de onderzoekers kunnen achterhalen welke gegevens bij welke persoon horen. De gegevens zullen worden bewaard door uw consultatiebureau en door de onderzoekers van het Erasmus MC en TNO. Uw adresgegevens op het toestemmingsformulier worden gebruikt voor het toesturen van vervolgvragenlijsten als u hebt aangegeven de vragenlijsten niet per
e-mail te willen ontvangen.

Voor dit onderzoek is een verklaring van geen bezwaar door de Medisch Ethische Toetsings- Commissie van het Erasmus MC afgegeven.

Terug naar het begin